Category Archives: شیراز

تور شیراز

شیراز شیراز نگین درخشان فرهنگ و تمدن ایران زمین و یکی از زیباترین و نام دارترین مناطق ایران است. شیراز با سابقه تاریخی منحصر به فرد خود مجموعه‌ای از تمدن باستانی جهان را در برداشته، وارث تمدن اقلیم پارس و نشانه ای از هویت باستانی  و سهم  بسیار ارزشمند  ایران  در تمدن و فرهنگ جهان…
ادامه