مکه مکرمه

مکه

مکه

موقعیت جغرفیایی

مهم‌ترین شهر و مقدس‌ترین منطقه حجاز، شهر مکه است. این شهر در فاصله هشتاد کیلومتری شرق دریای سرخ، در طول ۴۰ درجه و ۹ دقیقه و عرض ۳۱ درجه و ۲۸ دقیقه خط استوا قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا ۳۳۰ متر است.

سبب پیدایش

گفته‌اند که پیدایش و گسترش شهر مکه، دو سبب اصلی داشته است: نخست اینکه مرکزیت عبادی برای عبادت خداوند باشد و دیگر اینکه در منطقه حجاز و جزیره العرب مرکزی برای تجارت و داد و ستد و در مسیر یک راه تجاری بوده

شهر مکه مکرمه در دل مجموعه ای از دره های رشته کوههای حجاز واقع است و مسجد الحرام در میان دره ابراهیم ، با حدود ۲۷۷متر ارتفاع از سطح دریا قرار دارد از ویژگیهای برجسته این منطقه ، کوههای پر شمار پیرامون آن است که برخی از آنها در شکل گیری تاریخ آن نقش داشته اند، از آن جمله جبل النور است ، که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ، پیش از بعثت ، در آن به پرستش خدا می پرداخت دیگر جبل ثور است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ، در راه هجرت به مدینه منوره ، در آن پنهان شد هجرت ابراهیم علیه السلام از عراق به فلسطین و صحرای سینا در مصر و از آنجا به بیت الله الحرام در مکه مکرمه ، در حدود چهار هزار سال پیش ، دروازه های شمالی شهر را تعیین کرده است مهمترین دروازه های دیگر برای حاجیان عبارتند از : دروازه عراقی ( زبیده )، دروازه مصری ، دروازه شامی و دروازه یمانی یا جنوبی .
از آنجا که عرب هر ساختمان چهار گوشه ای را کعبه می نامد، کعبه را چنین نامیده اند نامهای دیگر آن ، بیت ، بیت عتیق و مسجد الحرام است همه این نامها در شماری از آیه های قرآن آمده است کعبه را بنیه نیز خوانند که نامی برگرفته از ماده بنا است بنیه ابراهیم هم گفته اند، زیرا ابراهیم آن را ساخته است ساختمان آغازین بیت الحرام به دست ابرهیم خلیل و فرزندش اسماعیل شکل گرفته است ابراهیم در سمت راست خانه کعبه چاله ای کند تا خزانه بیت باشد و هدایای مردم به کعبه در آنجا نگهداری شود فاسی در شفاء الغرام گوید : ابراهیم کعبه را به گونه ای ساخت که پشت سر او نیم دایره بود، یعنی کعبه در آغاز تنها دو رکن یا زاویه داشت : رکن حجرالاسود و رکن یمانی ، و جز آن زاویه ای دیده نمی شد

 

حجر اسماعیل
این بنا۵۸/۱۴ متر ارتفاع دارد و طول قسمتی که در کعبه در آن سو واقع شده۵۸/۱۱ و طول قسمت

۲۲/۱۰متر است بنای کعبه از سنگهای سیاه و سختی ساخته شده که با کنار زدن پرده از روی آن ، کاملا آشکار است پایه های آن از سرب مذاب ساخته شده و بدین ترتیب بنایی است محکم و استوار کف داخلی خانه کعبه از سطح زمین به اندازه ۵/۱ متر بالاتر است پیش از بنای قریش ، کعبه دو در داشته است : یکی در ناحیه شرقی و دیگری در ناحیه غربی ، که از یکی وارد و از دیگری خارج می شده اند، اما قریش تنها در ناحیه شرقی آن دری نصب کرد سقف کعبه به صورت دو سقفی است و با پایه های چوبی ، که در میانه آن در یک ردیف قرار گرفته ، نگهداری می شود اطراف آن سنگهای مرمر نصب شده و در کنار آن پلکانی قرار دارد که برای رسیدن به سقف بالایی تعبیه شده است

حجرالاسود
حجرالاسود که در رکن شرقی به ارتفاع یک و نیم متر از زمین قرار گرفته ، سنگی است سیاه مایل به سرخی ، بیضی شکل به قطر سی سانتیمتر که در آن نقطه های قرمز دیده می شود و در پوششی از نقره قرار گرفته است
مقام اسماعیل

 

محلی بدون سقف در شمال کعبه است دیوار کوتاه نیمدایره ای دارد که اسماعیل آن را به سان کعبه ساخت تا پناهگاه گوسفندان او باشد حجر بارها ویران شده و آن را باز ساخته اند و طواف از بیرون آن انجام می شود
ملتزم

 

آن قسمت از دیوار خانه ، که میان حجرالاسود و در خانه کعبه واقع است را ملتزم نامند، زیرا حاجیان خود را موظف و ملزم می دانند که در آن جا دعا کنند.
مستجار
مستجار در قسمت مقابل در کعبه و در کنار رکن یمانی واقع شده و آن زمان که کعبه دو در داشته ، در دیگر آن در این محل بوده و سپس مسدود گردیده است و گویند همان جایی است که برای فاطمه بنت اسد هنگام وضع حمل علی (ع ) شکافته شد
حطیم
از روایات چنین استفاده می شود که قسمتی از سطح مسجد الحرام که تا دیوار کعبه امتداد می یابد، حطیم نامیده می شود بنا به اظهار برخی از محققان ، حطیم قسمتی است که از حجرالاسود آغاز شده ، به سمت زمزم و از آنجا تا مقام ابراهیم و پس از آن حجر اسماعیل ادامه می یابد این محدوده را تا دیوار کعبه حطیم می نامند

مقام ابراهیم
سنگی است که اسماعیل صلی الله علیه و آله هنگام بنای کعبه ، برای پدرش ابراهیم علیه السلام آورد تا بر آن بایستد و مصالح ساختمان کعبه را از اسماعیل بگیرد، از این رو، آن رامقام ( محل ایستادن ) ابراهیم گفته اند ازرقی مساحت مقام رایک ذراع مربع ( ۴۸سانتیمتر ) می داند و اندازه دو جای پای داخل مقام را هفت انگشت می شمارد .
چاه زمزم
در هجده متری جنوب مقام ابراهیم در داخل مسجد واقع است هنگامی که خداوند آب زمزم را برای اسماعیل روان ساخت ، مادرش هاجر پیرامون آن حوضچه ای فراهم آورد تا بتواند مشک کوچک خود را پر کند و آب از دست نرود اما اکنون سالیانی دراز است که هنوز آب زمزم جاری است و مکیان از آن بهره مند و چه کس داند که تا کجای زمان چنین خواهد بود ؟! خداوند، عبدالمطلب بن هاشم ، نیای پیامبر صلی الله علیه و آله را بر آن گمارد و او به حفر چاه پرداخت و اداره آن در میان فرزندانش پایدار ماند در این توسعه ، بر فراز آن طاقی ضربی زده اند و با دو ردیف پلکان می توان به کنار زمزم راه یافت
پرده کعبه
بر روی کعبه پوششی سیاه رنگ است که آن را کسوه یا پرده کعبه می نامند در حاشیه فوقانی پرده آیه هایی از قرآن کریم قلاب دوزی شده است جنس پرده از ابریشم خالص است که با رشته های نقره ای و طلا فام تزیین شده است گفته شده نخستین بار حضرت اسماعیل (ع ) پرده ای بر روی کعبه کشیده است
مسعی
محلی است که حجاج باید در آنجا میان کوه صفا و مروه ، به سعی بپردازند کوه صفا در قسمت جنوبی مسجد الحرام و کوه مروه در ناحیه شمال شرقی آن واقع است مسعی به دو قسمت رفت و برگشت تقسیم شده است طول آن ۵/ ۳۹۴و عرض آن ۲۰متر است
محل اذان
محل اذان ، مکانی است برای اذان گویان که ۵۰متر آن در حرم قدیم است و ۱۱۰متر آن در ساختمان جدید
سایه بان
سایه بان ، بنایی بتونی که در محل خارج از مطاف قرار دارد و بر ۱۲ستون استوار است ، جایگزین سایه بان قدیم شد
منبر

حجم و شکل منبر قابل انتقال که در نزدیکی سایه بان جبرئیل بوده ، همواره دگرگون شده است منبر کنونی همان است که سلطان سلیمان عثمانی به کعبه هدیه کرده و در سال ۹۶۶ه( ۱۵۵۸م ) نصب گردیده است بلندی منبر با سایه بان آن /۴۷ ۱۰متر می باشد و با مرمر سفید ساخته شده است تا حدود سال ۱۳۸۴ه( ۱۹۶۴م ) منبر یاد شده در شمال مقام ابراهیم بود و پیش از توسعه مطاف کنونی ، آن را به محل فعلی آن در فضای خارجی مطاف ، در نزدیکی سایه بان جبرئیل ، انتقال دادند
مناره های هفتگانه ، که در این توسعه بنا شد، نشانگر حدود مسجد است هر یک از مناره ها ۹۲متر بلندی دارند و با نقشه ای یکسان ساخته شده اند در هر کدام از هفت مناره ، دو اتاقک همگون فراهم آمده است

ساختمان کنونی حرم
در ساختمان حرم ، بر استفاده از شکل های هندسی مشخصی ، مانند هشت ضلعی و مربع تکیه بسیاری شده است هشت ضلعی ، شکلی برگرفته از نقشه قبه الصخره در بیت المقدس است ساختمان مسجدالحرام گرداگرد کعبه است و از هر سو کعبه را در آغوش خود دارد و هر گوشه آن از مرکز مسجد، یعنی کعبه ، الهام می گیرد تنها شکلی که می تواند این وظیفه نمادین را به خوبی عهده دار شود، هشت ضلعی است ، گو این که شکل آن با بسیاری از دیگر ساختمان های هشت ضلعی تفاوت دارد شبستان های مسجد نیز از رواق های دیگر مساجد تاریخی متفاوت است ، زیرا شماری از فضاهای سرپوشیده حرم مکه ، ویژه نماز است و از شماری دیگر تنها به عنوان گذرگاه استفاده می شود مناره های هفتگانه که در زوایای مسجدالحرام برافراشته است نیز از شمار گلدسته های دیگر مسجد افزونتر است حرم قدیم و توسعه اول سعودی ،افزون بر محل نماز و گذرگاه و محل سعی و اذان ، ورودیها و مدارس و چند سقاخانه را نیز در بر می گیرد
ورودیهای اصلی
ورودیهای اصلی سه تاست : باب ملک عبدالعزیز، باب العمره و باب السلام این درهای بزرگ ورودی به گونه ای طراحی شده اند که هر کس با گذر از آنها وارد مسجد شود، نگاهش بی درنگ به کعبه می افتد .
مدارس سه گانه
مدارس سه گانه در آغاز برای آموزش قرآن و اصول دین ساخته شده بود، اما اینک مدرسه واقع در نیم طبقه اول ، بالای سرسرای ورودی ، به محل نماز پادشاه و میهمانان ویژه وی اختصاص یافته است ، مدرسه باب العمره محل بایگانی اسناد مسجدالحرام است و مدرسه باب السلام جایی است که قرآنها و دیگر کتب مسجد در آن نگهداری می شود این مکانها اکنون کاربردی دیگر یافته اند، اما همچنان نام مدرسه را بر خود دارند
سقاخانه ، که شمار آنها به پنج می رسد، نیز به همین نام خوانده می شوند، گو این که در حال حاضر، آب سرد زمزم ، با بهره گیری از روشهای نوین ، در دسترس همگان است.
سقاخانه
سقاخانه ، که شمار آنها به پنج می رسد، نیز به همین نام خوانده می شوند، گو این که در حال حاضر، آب سرد زمزم ، با بهره گیری از روشهای نوین ، در دسترس همگان است.

طبقه زیرین
طبقه زیرین این بخش ، ۳۱۲۰۰متر مربع مساحت دارد و دربردارنده فضایی گسترده برای نماز است علاوه بر آن ، سرویسهای بهداشتی و محل استقرار کسانی که آب زمزم پخش می کنند، در آنجاست زیرزمین با دو ورودی به خیابان ارتباطدارد کاربرد و مساحت طبقه فوقانی ، تقریبا همانند همکف است ، جز آن که کتابخانه ندارد و ارتفاع آن اندکی کمتر است
ورودیهای سه گانه و شش مناره
ورودیهای سه گانه و شش مناره آنها، مناره هفتم که بر فراز گنبد صفا واقع است و سقف مروه ، همگی از سقف طبقه فوقانی مسجد بلندترند دو گلدسته برافراشته در دو سوی ورودی بزرگ جدید نیز، از دور نمایان است
Complete these five query letter sections pitch paragraph or lead this must be do my essay for cheap your most compelling paragraph.