مشهد مقدس

مشهد مقدس

مشهد

موقعیت جغرافیایی

شهر مشهد مرکز شهرستانی به همین نام و مرکز پهناورترین استان، یعنی خراسان است که دارای ۳۱۳۳۳۷ کیلومتر مربع مساحت می باشد و در ۳۶ درجه و ۱۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۹ درجه و ۳۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه طول شرقی قرار دارد.

در مورد مشهد بیشتر بدانید

 

Generated on February 28, 2017, 6:40 am

مشهد هوایی

 

 

 

مشهد مقدس

 
If you are unsure of which editor to select, check the magazine and the website and a resource like 2014 writer`s market.