دبی

دبی:

دبی یکی از شهرهای مهم و یکی از هفت امارت امیر نشین است که درآمد نفت آن تنها ۶% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و اکثر درآمد امارت دبى از منطقه آزاد جبل علی یا (JAFZ) م همچنین از گردشگری و دیگر خدمات تجاری می باشد .

 امارت دبی در جنوب کشور پهناور ایران قرار دارد  کهبسیاری از ایرانیان برای تجارت و تفریح به این کشور سفر می‌کنند.

از جاذبه‌های این شهر: بازار طلا و جزایر مصنوعی و اماکن تاریخى وغیره می باشد

درباره دبی بیشتر بدانید